شنبه, 4 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۱:۳۶:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 
  • کد خبر : ۲۰۳۵۳۵
جلسات هماهنگی برای پیگیری پیشنهاد استان زنجان در خصوص مشكلات تامین آب واحدهای كشاورزی جهت آمادگی برای حضور در جلسه شركت مدیریت منابع آب ایران در مركز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار شد

در این جلسه علی انصاری مسئول دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری ضمن تشریح فرآیند طی شده برای رفع مشکل تامین آب واحدهای کشاورزی، استفاده از ظرفیت های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور را برای رفع رویه های مخل و دست و‌پاگیر ضروری برشمرد
وی از حضور گروه کارشناسی از استان در جلسه ای در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران با هماهنگی دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد و بیان نمود در این جلسه برای پیشنهاد ارایه شده، تقاضاهایی که برای ایجاد واحدهای کشاورزی در سیستم پنجره واحد سرمایه گذاری استان ثبت شده مورد بررسی قرار می گیرد.
در این جلسه نمایندگان اداره کل امور اقتصادی و دارایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی اداره کل جهادکشاورزی و نمایندگان شرکت آب منطقه ای حضور خواهند داشت پیگیری و انعکاس به موقع مشکلات  از جمله تاکیدات استاندار محترم می باشد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0