شنبه, 4 بهمن 1399
  • ساعت : ۸:۳:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ 
  • کد خبر : ۲۰۳۵۲۰
مجمع عمومی شركت سرمایه گذاری استان زنجان به صورت الكترونیكی و با حضور عباسچیان،مدیر كل امور اقتصادی و دارایی و ناظر شركت سپرده گذاری مركزی سازمان بورس و اعضا هیئت مدیره در محل سالن جلسات اداره كل برگزار شد

با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد رای دهندگان، تعیین اعضا هیئت مدیره و تغییر اساسنامه شرکت به جلسه آتی موکول شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0