اخبار

1396/7/15 شنبه

دومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان در سال 1396 برگزار شد

دومین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان زنجان با حضور دکتر نیک سرشت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان ، دکتر طهماسبی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، ابوالفضل عباسچیان نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان و دستگاههای وصول کننده درآمدی در تاریخ  1396/7/13 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر طهماسبی ضمن خوشامدگویی به حاضرین ، از دبیرخانه ستاد تجهیز درآمد استان درخواست نمود تا گزارش وصولی درآمدهای استان در 6 ماهه اول سال 1396 را ارائه نمایند .
 در ادامه حمیدی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ، گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال 1396 را به تفکیک درآمدهای استانی – درآمدهای اختصاصی – درآمدهای ملی و درآمد شرکت های دولتی  ارائه نمود .
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی افزود مصوب درآمدهای استانی در سال 1396 معادل 731 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 89.5درصد متعلق به درآمدهای مالیاتی و 10.5درصد مربوط به سایر درآمدهای استان بوده است.
حمیدی ادامه داد، وصولی درآمدهای استانی در 6 ماهه اول سال 1396 نسبت به سال قبل 11.5 درصد افزایش و درصد تحقق آن نسبت به مصوب سال معادل 49.1 درصد و نسبت به سهمیه 6 ماهه معادل 98.2درصد بوده است .
وی اظهار داشت از این مبلغ 96.5 درصد متعلق به درآمدهای مالیاتی و 3,5درصد مربوط به سایر درآمدهای استان بوده است. وصولی درآمدهای ملی نیز در 6 ماهه اول سال 1396 مبلغ 977 میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 92.2 درصد کاهش داشته است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد، وصولی درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی استان نیز در 6 ماهه اول سال 1396 معادل 127 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.3 درصد افزایش داشته است.
حمیدی گفت،درآمد شرکتهای دولتی در 6 ماهه اول سال معادل 277 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.2 درصد افزایش داشته است.
در ادامه جلسه گزارش پیش بینی درآمدهای استان در سال 1397 توسط دبیرخانه ستاد تجهیز درآمد استان ارایه گردید و دستگاه های عضو ستاد ، به تبادل نظر در این خصوص پرداختند .      
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^