اخبار

1396/7/11 سه‌شنبه

بازدید نماینده وزیرومدیرکل اموراقتصادی ودارایی ازگمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان زنجان،روزسه شنبه مورخه 96/7/11نماینده وزیرومدیرکل اموراقتصادی ودارایی استان ازاداره کل گمرک وسازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بازدید کردند.
شایان ذکر است در این بازدید مدیران ادارات کل ضمن ارائه گزارشی از اقدامات ،مسائل و مشکلات  اجرایی خصوصا درباره وضعیت انبارها مباحثی را مطرح نمودند.
 

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی