پیوندها

پرسشهاي متداول
آیا امکان ثبت نام برای اشخاصی که تاکنون برای سهام عدالت ثبت نام نکردند وجود دارد
 2) کدام اقشار جمعیت جزو واجدین شرایط دریافت سهام عدالت بوده اند؟
  • 1395/12/19 پنجشنبه
    2) کدام اقشار جمعیت جزو واجدین شرایط دریافت سهام عدالت بوده اند؟
خانوارهایی که در قالب یکی از اقشار نظیر روستائیان یا مددجویان کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ثبت نام نموده اند ولی اکنون جزو آن اقشار نیستند ( مثلاً دیگر در روستا زندگی نمی کنند یا مدد جوی کمیته امداد نیستند)، کماکان سهامدار هستند یا خیر و باید چه اقدامی انجام دهند؟
در صورت تغییر تعداد خانوار ( بعد خانوار ) نسبت به زمان ثبت نام یا تغییر شرایط خانوار ناشی از تولد، ازدواج و فوت چه اقدامی باید نمود؟
1)چنانچه اطلاعات هویتی (شناسنامه ای) مشمولین سهام عدالت از تاریخ ثبت نام قطعی تاکنون تغییر یافته باشد، چه اقدامی باید انجام شود؟
نحوه کارآموزی در اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به چه صورتی می باشد؟